Hoveddel Side topp

Idrettsregistreringen 2019 - 28.002 registrerte tennismedlemmer

En oppsummering av tallene for årets idrettsregistrering er gjennomført og det er mye positiv lesning. Norsk tennis er i fremmarsj på flere sentrale områder. Blant annet har antall registrerte medlemmer bikket 28.000.

Oppsummeringen under viser at flere områder av norsk tennis er i vekst. Norges Tennisforbund har nå passert 28.000 registrerte medlemmer, padel er i fremmarsj både på medlemssiden og anleggssiden og det er nesten 10-tusen barn i norske tenniskoler.

- Dette er en fryd å lese. Norsk tennis er på vei opp og frem, sier generalsekretær Alexander Kjær. Nå jobber vi intenst sammen med klubbene for å få aldersgruppen 13 til 19 år til å fortsette med tennis.

Under kan du se en oppsummering av de viktigste punktene under Idrettsregistreringen 2019:

 • NTF har ved inngangen til 2019 totalt 28.002 klubbmedlemskap. (27.772 tennis og 230 padel)
 • Dette er ny rekord for NTF og er en økning på 2,75% av tennis medlemskapene i forhold til 2018, mens Padel har nesten en 3-dobling noe som gjør at total veksten siste året er 3,4%.
 • 142 klubber/lag er registrert med tennis medlemmer for 2019, mens Padel er registrert med 3 klubber.
 • Stabekk TK er som i fjor klubben med flest medlemmer, 951.
 • 77 klubber/lag har økning i medlemsmassen, 60 har nedgang, mens 9 er uendret.
 • Frognerparken IL – Tennis er det laget som har størst økning medlemsmassen, 173, mens Stabekk beholder plassen som største klubb tross en nedgang på 136.
 • 39% av tennis medlemmene er kvinner, mens 61% er menn. For padel er tallene 27% vs 73%.
 • Det er vekst i alle rapporterte aldersgrupper. Fordelingen pr gruppe i % av totalen er som følger:

U/12: 24%, 13-19: 17%; 20-25: 7%; 26+: 52%

 Annen info fra rapporteringen:

 • Klubbene rapporterer at 9.745 deltar i organisert tennisskole, en økning på 3,3% fra i fjor.
 • Klubbene har ansatt 83 trenere på fulltid og 307 trenere på deltid
 • Fulltidsansatte (uten trenere) er 19, mens deltid (uten trenere) er 73
 • Banerapporten er som følger: 469 utebaner, 201 innebaner (41 i boble- og 160 fasthall ), og 64 mini/midi baner.
 • Klubbene rapporterer om de arrangerer 352 interne og 302 åpne turneringer.
 • 76 klubber sier de har en handlingsplan, dette er ca 50% av klubbene.
 • 52 klubber har planer om bygging oppgradering av utebaner, 7 har planer om boble og 25 har planer om fast hall.
 • Når det gjelder padelbaner har 20 klubber planer om utendørsbaner og 14 klubber om innendørsbaner.

 

 Padel er i fremmarsj

Padel er i fremmarsj, både på spiller- og anleggssiden.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn