Hoveddel Side topp

NTF søker Landslagsansvarlig

Rapporterer til       : Idrettssjef i Norges Tennisforbund
Varighet                     : Fast ansettelse
Søknadsfrist            : Mandag 10. juni
Send til e-post        : post@tennis.no


Norges Tennisforbund (NTF) har gjennom flere år bygget opp en spillerutviklingsplan som er beskrevet i www.spillerguiden.no . Planen er en digitalisert versjon av den verdensledende canadiske modellen LTAD.

NTF lanserte Spillerguiden høsten 2018, og vil i de neste årene motivere klubbene i Norge til å implementere planen i sitt arbeid med klubbutvikling av både topp- og bredde.

Etter modell fra Canada og med anbefaling fra Olympiatoppen, vil NTF fra høsten 2019 satse på å forbedre sitt sportslige tilbud til landslagsspillere. Det eksakte programmet er fortsatt under utvikling, men vil i tillegg til dagens landslagssamlinger også omfatte regelmessige treninger på OTA for de beste spillerne i aldersklassene U14 og U16. NTF vil også tilby noe tilpasset trening og testing for Davis Cup og Fed Cup-spillere på forespørsel.

Tilbudet fra NTF på OTA vil gjennomføres i samarbeid med klubbene, som har spillere i landslagene, samt med NTG og Wang.

Treningstilbudet vil komplementere treningene spillerne har på skole og i klubb. Tilbudet vil fokusere på egentrening, matchtrening, analyser, tester og ferdighetstrening tilpasset hver spiller, i samarbeid med den ansvarlige trener fra hver klubb. Det løpende/daglige ansvaret for spillerne ligger som før i klubb.

Med bakgrunn i disse planene vil NTF ansette en landslagstrener, som får ansvaret for treningen og koordineringen av landslagene.

Denne personen må ha gode evner til å bygge relasjoner med klubbmiljøene, samt utvikle samarbeidet med skolene og de ansvarlige klubbtrenerne.


Ønskede egenskaper, utdanning og ferdigheter

  • God kjennskap til NTFs Spillerutviklings filosofi - Spillerguiden

  • Utdannet Trener 3

  • Internasjonal konkurranse erfaring (ITF, WTA, ATP, College)

  • Lang erfaring som coach for prestasjonsutøvere

  • Gode relasjonsferdigheter og gode evner til å bygge team

  • Innovativ og ønsker å tenke ut av boksen

  • Vilje til fleksibel arbeidstid

  • Evne til å sette utøverne i sentrum

  • Evne til å dokumentere og motivere utøvere til det samme

  • Motivert til å ta i bruk all tilgjengelig teknologi til bruk i spillerutviklingen

Om NTF

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn