Hoveddel Side topp

Styret 2017-2019

President: Gisle Jentoft, Heming IL Tennis - gj@superoffice.com
Visepresident: Lars Gjerdåker, Stavanger TK - lars.gjerdaker@shell.com

Styremedlemmer:
Annette Marie Aksdal, Ullern TK - aaksdal@outlook.com
Carl Henrik Eriksen, Golia TK - carlhenrikeriksen48@gmail.com
Monica Andersen Mo, Paradis TK - monica.andersen.mo@gmail.com
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK - jon.ritland@gmail.com
Magnus Wrahme, Nesøya TK - magnus.wrahme@gmail.com 

Varamedlemmer:
Helle Gimming Stene, Asker TK - hest11@handelsbanken.se
Jan Patrick Valeur, Grefsen TK - patrickvaleur@gmail.com

Komiteer og Utvalg 2017-2019

LOVKOMITE
Leder: Arve Henriksen, Ullern TK
Medlem: Irene Jensen, Golia TK
Medlem: Erik Melander, Ullern TK
Varamedlem: Liv Jagge, Holmenkollen TK
Varamedlem: Kristen F. Fari, Holmenkollen TK

KONTROLLKOMITE
Leder: Erik Alver, Lillehammer LTK
Medlem: Hans Nordstaa, Asker TK
Medlem: Janniche Fusdahl, Nordstrand TK
Varamedlem: Jan Qvigstad, Ullern TK
Varamedlem: Katrine Hansen, Holmenkollen TK

DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALG
Leder: Trym Landa, Stavanger TK
Medlem: Jon-Erik Ross, Snarøya TK
Medlem: Caroline Rohde-Moe, BSTK

VALGKOMITE
Leder: Henning Simonsen, Bergens TK
Medlem: Morten Bjerke, Holmenkollen TK
Medlem: Marianne Sælen, Moss TK
Varamedlem: Astrid Sunde, Heming IL Tennis

HEDERSTEGNKOMITE
Leder: Jarl Bibow, Ullern TK
Medlem: Liv Jagge, Holmenkollen TK
Varamedlem: Ivar Bergfjord, Bodø TK

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn